Socjalizm nie może wytrzymać bez terroru i cenzury. Potwierdza to rząd PiS

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się o zaostrzeniu kodeksu karnego, który zaopiniował minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, a przegłosowali posłowie. Wypowiada się także na temat Marka Lisińskiego, który niedawno – gdy został zdemaskowany jako naciągacz finansowy przez Gazetę Wyborczą – podał się do dymisji z funkcji prezesa fundacji Nie Lękajcie Się.

Dusza duszy nierówna!

Stanisław Michalkiewicz o powodach, dla których istnieje religia, o pozytywnych i negatywnych aspektach Unii Europejskiej i szantażu moralnym zawartym w stosunku do niej „obozu zdrady i zaprzaństwa” i „obozu dobrej zmiany”, o stereotypach i cechach narodowych, o udowodnianiu Żydom, że nie są Żydami, czyli o najbardziej jaskrawym przejawie antysemityzmu, o metodach zwalczania socjalizmu, o tym, po czym poznać książkę, której nie warto czytać, o polskobrzmiących nazwiskach żydowskich, o wszystkich strukturalnych przejawach państwa, czyli o programie byłej Unii Polityki Realnej

Czy programy socjalne zwiększą dzietność w Polsce?

o pozytywnych i negatywnych stronach programów socjalnych, mających wesprzeć rodziny i zwiększyć dzietność w Polsce. W programie poruszono również sprawę pracowników delegowanych i funkcjonowania wolnego rynku w Unii Europejskiej, a także kwestię praworządności.