„Proszę media o opuszczenie sali”

Przewodniczący podkomisji zajmującej się specustawą w sprawie podwykonawców autostrad, poseł PO Stanisław Żmijan wyprosił z sali obrad podkomisji przedstawicieli mediów. Z dziennikarskiej rzetelności dodać należy, że później ta decyzja została zmieniona i media zostały dopuszczone do obserwowania dalszego przebiegu prac podkomisji