Prymat Piotra

Tak zwany „prymat Piotra” czyli nauka Kościoła o pierwszeństwie św. Piotra wśród innych apostołów przez wieku był poddawany w wątpliwość.

Czyściec

W Kościele istnieje wiara, że nie wszyscy zbawieni trafiają po śmierci do nieba.

Cnoty Kardynalne

W drodze do świętości kształtujemy swoje dyspozycje w kierunku czynienia dobra. Te szlachetne umiejętności nazywamy cnotami. Które z nich zaliczamy do kardynalnych i dlaczego?

Św. Ojciec Pio

Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim życiem i gorącą wiarą. Przez swoje stygmaty był żywym obrazem Jezusa Chrystusa.

Grzechy cudze

Choć są one nierzadko popełniane, to nie często dziś słyszymy o takiej kategorii grzechów jak Grzechy Cudze. Czym są i jakie stanowią dla nas zagrożenie?

A później się dziwisz, że nic się nie zmienia

Modlitwa jest wielkim błogosławieństwem. Nasz Ojciec obiecał nam, że modlitwy, które do Niego kierujemy, zawsze będą wysłuchane. Jego odpowiedzi na nasze prośby nie zawsze są widoczne gołym okiem, a ich właściwe rozpoznanie wymaga nie lada wysiłku.

Dlaczego sakramentów jest tylko siedem?

Wiemy, że Bóg udziela łaski na różne sposoby i z różnych przyczyn. W odpowiedzi na modlitwę, jako bodziec dla nawrócenia, albo nawet bez zrozumiałego dla nas powodu.