Leszek Żebrowski – polska tożsamość narodowa

W Polsce nie wykształcił się nowoczesny, a w sumie pogański, nacjonalizm dziewiętnastowieczny. W Polsce pojawiła się zupełnie inna polska idea narodowa. Polskość nie wykluczała i nie wyklucza, polskość jest otwarta. W polskości jest miejsce dla Indianina, dla murzyna, dla Ormianina, pod jednym warunkiem!

Kto ma prawo czuć się Polakiem?

Prof. Marek Jan Chodakiewicz mówi o tym, jak ewoluowało polskie poczucie tożsamości narodowej i odpowiada na pytanie, kto ma prawo nazywać siebie Polakiem.

Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną

Wykład prof. dr hab. Piotra Jaroszyńskiego nosi tytuł: „Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną”. Został wygłoszony 17 maja 2016 r. podczas XV Międzynarodowego Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» pt. Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji.