Kto w 1990 roku tworzył sprawny aparat wyborczy Stanisława Tymińskiego?

Stanisław Michalkiewicz opowiada o Stanisławie Tymińskim, który startował w wyborach prezydenckich w 1990 roku i przeszedł do drugiej tury dystansując m.in. Tadeusza Mazowieckiego. Wspomina o jego słynnej czarnej teczce, w której prawdopodobnie miał dokumenty związane z agenturalną przeszłością Lecha Wałęsy, a także o tym, kto stworzył jego sprawny aparat wyborczy.

Taśmy z Magdalenki

W 2015 r. na zlecenie Biura Edukacji Publicznej IPN został przygotowany, w reżyserii Cezarego Gmyza i do scenariusza prof. Antoniego Dudka, film dokumentalny pod tytułem „Taśmy z Magdalenki”. W materiale filmowym zostały wykorzystane nagrania z rozmów władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, odbywające się w wilii przy ul. Zawrat oraz w ośrodku konferencyjnym MSW w Magdalence – archiwalia te znajdują się w zbiorach BUiAD IPN.