Leszek Żebrowski – Internetowa encyklopedia, narzędzie ideologicznej indoktrynacji!

Wikipedia ma już lub zaledwie 18 lat. Stała się nie tylko źródłem wiedzy, ale w przypadku dziedzin takich jak: historia, polityka, ideologia jest coraz częściej brutalnym narzędziem służącym zakłamaniu i skrajnej lewicowej indoktrynacji. Jest cenzurowana, hasła są okaleczane, pozbawiane istotnych treści – a wszystko w imię… wolności i prawdy.

Manipulują w polskiej Wikipedii

Sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie jest jednym z rewizorów w polskiej Wikipedii. Wojciech Biedroń opisuje jaki wpływ na treść informacji ma ten człowiek. Co dzieje się z wpisami o politykach PiS? Jak natomiast odbywa się edycja informacji o osobach z innych obozów?