„Faszyści idą po władzę!” – krzyczy starozakonny profesor, a współpracownica WSW…

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o trwającej ze wszystkich stron sceny politycznej nagonce na parlamentarne tym razem ugrupowanie Janusz Korwin-Mikkego, także o przepychankach okołorządowych w zwycięskim obozie płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, o rozpoczynającej się dintojrze w obozie zdrady i zaprzaństwa i o „synodzie amazońskim”, który może doprowadzić do schizmy w Kościele katolickim