Jak się bronić przed demoralizacją?

Wykład „Jaki wpływ mają rodzice na uczestnictwo w zajęciach oraz treści przekazywane ich dzieciom w ramach edukacji seksualnej według wytycznych WHO?” wygłoszony przez Małgorzatę Jurkowską podczas konferencji „Edukacja seksualna dzieci i młodzieży – przegląd zagrożeń”

Czy Polacy chcą usłyszeć prawdę?

Relacja z wystąpienia dr Jana Przybyła dotyczącego oporu ogromnej rzeszy Polaków przed przyjęciem prawdy o własnej kondycji moralnej.