Poligon doświadczalny medycznych operacji hybrydowych?


Dr Leszek Sykulski