GMO, Alarm dla świata

Fragment Informacji Dnia

Konferencja prasowa – Nowe wyniki badań naukowych dotyczących GMO…

„Nowe wyniki badań naukowych dotyczących GMO świadczące o jego szkodliwości” Jan Ardanowski, Barbara Bubula (PiS)

Protest przeciwko GMO, Warszawa 08 listopada 2012 r.