Godfrey Bloom: Grecja nie jest wyjątkiem, to tegoroczny problem

Mamy upadły system bankowości centralnej, który wspiera skorumpowaną i nieuczciwą, opartą na rezerwie częściowej bankowość komercyjną pieniędzmi podatnika. Moralnie jest to nie do obrony

Podobne