23 lutego 2024

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie zostanie przebaczony

1

Jak to rozumieć?

Uważny czytelnik Pisma Świętego z łatwością dostrzega, że wbrew popularnym opiniom, Dobra Nowina o Zbawieniu, którą przekazali nam Ewangeliści, pełna jest ostrzeżeń i treści burzących wewnętrzny spokój i zadowolenie z siebie. Jezus wielokrotnie krzyczy „biada” do tych, którzy ignorują Jego naukę. Szczególne ostrzeżenie dotyczy grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, o którym Jezus mówi wprost, że nie zostanie przebaczony.
Tomasz Adamski