Podobne

2 Thoughts to “Grzegorz Braun masakruje system

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    OBRONIĆ POLSKOŚĆ to znaczy obronić wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,czytaj GRECKO-RZYMSKIEJ.Doświadczamy CYWILIZACYJNEJ MIESZANKI pod znaczącym wpływem CYWILIZACJI PODWÓJNEJ MORALNOŚCI,czytaj ŻYDOWSKIEJ,bo tak nazwał ja autor oryginalnego podziału na cywilizacje polski badacz,katolicki filozof Feliks Koneczny.Zdolności do cywilizacyjne ukształtowanej przewrotności dobrze widać w procesie od ŻYDOBOLSZEWIZMU do ŻYDOBANDERYZMU.

Dodaj komentarz