Podobne

2 Thoughts to “Grzegorz Braun o pominiętym kierunku polityki zagranicznej

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

    W pominiętym kierunku trzeba też wziąć pod uwagę,że trwa WOJA O PIENIĄDZ między koalicją petrodolarową,a antydolarową,która bazuje na powiększających się zasobach chińskiego złota.Strategią dla Polski jest powiększanie wpływów poprzez zdobywanie rynków.Najbardziej racjonalny może być kierunek wschodni,bliski również kulturowo.

Dodaj komentarz