Grzegorz Braun opowiada o swoich potyczkach sądowych i najnowszych filmach: “Nie o Mary Wagner” oraz “Nie jestem królikiem doświadczalnym”.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

2 komentarze

  1. Można powiedzieć,że niezależnie od “ścieżki zdrowia”,z której dobrowolnie człowiek korzysta jest jeszcze “ŚCIEŻKA KRYMINALNA” na którą człowiek może być skierowany korzystając z największego demokratycznego dobrodziejstwa jakim jest : RACJONALNA KRYTYKA.

    Niezależnie od ocen krytycznych dotyczących polityki historycznej niemieckiej i rosyjskiej w wykonaniu Grzegorza Brauna dotyczy też ona i ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ.To dokumentuje,że KULT HOLOCAUSTU jest i w polskiej sprawiedliwości.

    W sprawie Ukraińskiej godzi się przypomnieć ocenę Romana Dmowskiego z roku 1930 :

    ” Nie ma siły ludzkiej, zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we włas­nych krajach, kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, speku­lantów i intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji: Niemcom, Francuzom, Belgom, Włochom, Anglikom i Amerykanom pośpieszyliby z pomocą miejscowi lub pobliscy Rosjanie, Polacy, Ormianie, Grecy, wreszcie najliczniejsi i naj­ważniejsi ze wszystkich Żydzi. Zebrałaby się tu cała swoista Liga Narodów…

    Te wszystkie żywioły przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców, wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Byłaby to wszakże szczególna elita, bo chyba żaden kraj nie mógłby poszczycić się tak bogatą kolekcją międzynarodowych kanalii.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *