Grzegorz Braun opowiada o swoich potyczkach sądowych i najnowszych filmach: „Nie o Mary Wagner” oraz „Nie jestem królikiem doświadczalnym”.