Herezje w Ruchach Charyzmatycznych na przykładzie Różańca bez Granic

Dr Stanisław Krajski zauważa, że Episkopat Polski zareagował zaskakująco w tej sprawie. W swoim komunikacie na stronie episkopat.pl znalazł się komunikat na temat Fundacji Solo Dios Basta