Jak na Łotwie gender zatrzymano

Siła biskupów, siła Kościoła.

Genderowa ofensywa przetacza się przez Europę. Jednak można się jej przeciwstawić. Tak jak Łotwa