Jak powstał świat?

Pytanie o początki – stworzenie czy ewolucja?

Czy widzialne dowody rzeczywiście popierają ewolucję? Czy jednak ewolucyjne założenia zaślepiły wielu na naukowe fakty wskazujące na działanie Stwórcy? Czy Biblia jest rzetelna naukowo? Jak moge się o tym przekonać? Jak powstał świat według koncepcji przedstawianych przez ewolucjonizm, a jak został stworzony świat według tez i dowodów przedstawianych przez wierzących naukowców.

Podobne