Jak przeciwstawiać się pseudoautorytetom i wychowywać własne autorytety?

Być może potrwa to 20, albo i 30 lat. Ale trzeba zacząć działać. Nie możemy dopuścić do tego, by dalej marnować czas i pozwalać im na wszystko. Zacznijmy od wychowania dzieci, od zablokowania szkół przed groźnymi ideologami.


Leszek Żebrowski