Toczy się dzisiaj w Polsce dyskusja na temat Jana Pawła II, wobec którego formułowane są kolejne zarzuty. Nie sposób prowadzić tej dyskusji, nie przypominając, w jakich warunkach ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, działał w czasach komunistycznej Polski.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jeden komentarz

 1. ANTYROSYJSKOŚĆ przez pryzmat uznania dla ANTYPOLSKICH, banderowskich, bandyckich korzeni?!
  W czasie walki ZŁA ze ZŁEM to jest NAZIZMU z KOMUNIZMEM brakiem lojalności wobec Polski wykazały się MNIEJSZOŚCI NARODOWE:ŻYDOWSKA i UKRAIŃSKA. Po ZBRODNI PRZEMILCZENIA KATYŃ nastąpiła RZEŹ WOŁYŃSKA, dziś Polsce na podstawie EKONOMII ŻYDOWSKIEJ został wystawiony żydowski rachunek za MIENIE BEZSPADKOWE. Tą ekonomię opisał Feliks Koneczny, autor charakterystyki oryginalnego podziału na CYWILIZACJE w ŻYDOWSKIEJ, nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  POLSKA po odbiciu się od ściany MOSKIEWGO ZAKONU dryfuje ku ŚCIANIE?!
  W kolejnej UTOPII to jest z wiar w WOLNY RYNEK, liberalizm eksportuje WOJNY SPRAWIELIWE dla obrony DEMOKRACJI.. ANTYROSYJSKOŚĆ przez pryzmat uznania dla ANTYPOLSKICH, banderowskich, bandyckich korzeni?!
  Michael E. Jones : WPŁYW ŻYDOWSKIEGO REWOLUCJONIZMU NA HISTORIĘ ŚWIATA. Stąd proces od ŻYDOBOLSZEWIZMU, który przejął w działaniu rosyjski rasizm, do ŻYDOBANDERYZMU, który zintensyfikował militaryzację handlu wojną i pokojem w ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ. Ten rodzaj wojny opisał Song Hongbing jako doskonalenia sztuki wywoływania kryzysów, aby na nich zarabiać.
  ANTYAMERYKAŃSKOŚĆ rosyjska to problem Ukrainy, natomiast chińska to Tajwanu, co z tego wyniknie?!
  Dziś spadkobiorcy wojennego komunizmu walczą z ŻYDOBANDERYZMEM, a Polska jest płatnikiem w tej wojennej konfrontacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *