Jak słucham co mówi Zandberg, to cieszę się, że mam już 72 lata

15

Stanisław Michalkiewicz sięga do korzeni ruchu komunistycznego i syntetycznie przedstawia jego historię, omawiając kolejno poszczególne nurty socjalizmu, łącznie z jego współczesną odmianą.


Konfrontacja rewolucyjnej teorii z rewolucyjną praktyką