Czy to wszystko jest testem?


Dr Stanisław Krajski