Jak zdefiniować „kota” według Unii Europejskiej?

Odpowiedź jest prosta – nie da się!

Stanisław Krajski – właściciel (posiadacz?) kota analizuje prawo Unii Europejskiej dotyczące kotów. Ilość przepisów regulujących istnienie kotów w Unii Europejskiej jest absurdalna. Z iloma kotami można podróżować? Jakie zaświadczenia urzędowe powinny posiadać koty? Jak należy znakować koty? Czy według unijnych urzędników koty powinny być kolczykowane, czy raczej czipowane?