Podejście ekonomiczne

faszyzm po Polsku
Podejście ekonomiczne