Bierzemy…

Co było potem?

Stanisław Janecki – Zostali zawodowi rewolucjoniści i wariaci. To jest dzicz