Tego mema napisało życie 🙂

Władysław Frasyniuk nie popełnił wykroczenia, ponieważ był pod wpływem emocji. A więc sąd pierwszej instancji wie najlepiej:

Nie da się przyjąć, żeby ktokolwiek racjonalny mógł liczyć na to, że funkcjonariusze uwierzą w to, co mówi obwiniony.
– sędzia Łukasz Biliński

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby lub co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny.