Marksistowski ideolog i komunistyczny praktyk, współtwórca Armii Czerwonej, lider bolszewickiej Rosji i Związku Sowieckiego, a w końcu skazany na polityczną emigrację zajadły wróg Stalina oraz ofiara agenta NKWD. Kim był Lew Trocki, którego 90 lat temu wygnano z ZSRR?