Mrugnął czy nie mrugnął? POważne problemy poseł Nowoczesnej.

Inna scenka w sejmie