„Kaczyński ma turańskie podejście do władzy”

Nie uznaje współdzielenia się tą władzą i każdego, kto w jakikolwiek sposób zagraża jego jednowładztwu stara się niszczyć lub podporządkować sobie.


Robert Winnicki