Dr hab. Marek Czachor, prof. ndzw. Politechniki Gdańskiej Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej poprowadził otwarte seminarium na temat katastrofy smoleńskiej