Problem pychy w życiu duchowym dzieci i młodzieży

Pycha jest największą przeszkodą w relacjach człowieka z Bogiem. Pycha, to skłonność, by mówić Bogu „nie”, by stawiać siebie na miejscu Boga, a swoje zdanie przedkładać nad Jego wolę i przykazania. Pycha zniszczy każdą więź, jaka może zaistnieć między człowiekiem a Bogiem.

Bójcie się, ksiądz idzie po kolędzie!

Do jakich absurdów dochodzi w trakcie wizyt duszpasterskich, zwanych potocznie „kolędą”? Jak reagują ludzie? Po co właściwie są wizyty duszpasterskie? Czy powinieneś mieć przygotowaną kopertę?