Komisja do spraw własnych

1

Gdyby „państwowa komisja do zbadania wpływów rosyjskich” miała kiedykolwiek wykorzystać przyznane jej ustawą uprawnienia, mielibyśmy do czynienia z autorytarnym gangsterstwem na miarę Berezy Kartuskiej…