Komorowski tłumaczy się w Bundestagu, Terlikowski judeochreścijani w TV Republika

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o zmianie kierownictwa w „prawicowej” stacji telewizyjnej czy potwierdzeniu zwierzchnictwa Stronnictwa Pruskiego nad „kierownikiem Polenlandu”, także o wymianie na stanowisku ministra zagranicznego „polskiego regionu UE” oraz o tajnikach „duchowości semickiej” szabesgojów

Podobne