Dr Anna Mandrela ujawnia wynik swojego śledztwa opartego na analizie dokumentów z IPN.