Konferencja Gospodarcza – Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę – WSKSiM

Wykłady zaproszonych gości

o. Tadeusz Rydzyk CSsR – Otwarcie

Jarosław Kaczyński: Wolność przedsiębiorców za Polskę

Mateusz Morawiecki: Polityka rozwoju – koniec z podziałem na Polskę A i Polskę B

Henryk Kowalczyk: Budowa majątku narodowego przez spółki Skarbu Państwa

Andrzej Jaworski: Ekonomia a porządek moralny

Wojciech Jasiński: Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za państwo

Anna Milewska: Ekologia – szansa czy bariera dla przedsiębiorców

Zbigniew Jagiełło: Wspieranie przedsiębiorców przez system bankowy

Podobne

Ostatnio poruszane tematy