Jeden komentarz

 1. BARDZO TANIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GOSPODARSTW DOMOWYCH W DUŻEJ OSZCZĘDNOŚCI ENERGI ELEKTRYCZNEJ, ROLNYCH ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH, ZAPOBIEGANIA POWODZI I SUSZY, KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ I TRANSPORTU ELEKTRYCZNEGO NA RZEKACH, ZDROWIA W EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT DLA EKOLOGII I KLIMATU W BEZPIECZEŃSTWIE EGZYSTENCJONALNYM.
  Ferdynand Barbasiewicz, autor technicznych projektów.

  Szanowni Przyjaciele, w Polsce statystycznie mamy rekord świata, gdzie jest blisko 130 dni w roku, kiedy temperatura zewnętrzna przechodzi dwa razy przez zero. Warto wiedzieć, że wszelkie formy schładzania i zamrażania pobierają ¼ produkowanej w elektrowniach energii elektrycznej. Bardzo proszę rozważyć wykorzystanie tej naturalnej wartości do wykorzystania schładzania produktów żywnościowych w chłodziarce z minimalnym zasilaniem z sieci prądem elektrycznym. Mam propozycję zainstalowania bardzo prostego urządzenia z małym transformatorkiem z baterią o wartości rynkowej około 50 złotych. Urządzenie z rurą termoizolacyjną pobierze malutkim wentylatorkiem zimne powietrze z zewnątrz i utrzyma bardzo dobre warunki w chłodziarce, a gdy nastąpi awaria dostawy prądu z sieci wówczas bateria uruchomi dostawę zimnego powietrza i w mniejszym stopniu w zamrażarce kiedy temperatura zewnętrzna będzie dostatecznie mroźna.
  Kolejna propozycja techniczna, która poprzez zainstalowanie w znanej rurce kranu w zlewce zlewozmywaka zainstalować grzałkę nurkową o mocy 1200 WAT owiniętą mosiężnym drutem kwadratowym zmusimy natychmiastowy obieg okrężny wody tylko do temperatury 38 stopni. Gdy zakończymy zmywanie wówczas zamykamy dostawę wody i energii elektrycznej. To samo trzeba uczynić w baterii przy umywalce. Natomiast do kąpieli tyko pod natryskiem należy dać grzałkę nurkową o mocy 1600 WAT przepływem okrężnym wody z perlatorem powietrza do temperatury także tylko do 38 stopni. Kończymy kąpiel przez wyłączenie wody. Ta propozycja przeszło 40 lat i po zastosowaniu wniesie bardzo duże oszczędności wody i energii elektrycznej.

  Pierwszy bardzo ważny problem w rolnictwie. Proszę przywrócić glebie uprawnej florę bakteryjną, która sprawi największą i naturalną retencję z opadów i roztopów. Należy zagospodarować wszystką wodę niezasoloną z rzek w małej bardzo licznej retencji zbiorników o powierzchni od 0,5 ha do 7 ha nawet na wszelkich wzniesieniach, gzie z reguły jest V i VI klasa gleby, najmniej żyzne. Małą retencję należy wykonywać automatyczną koparką mojego projektu pod nadzorem człowieka – służę szczegółami technicznymi. Proszę rozpowszechnić realizację ekologiczną w produkcji rolnej bez chemii poprzez wprowadzenie przedplonów z facelii błękitnej (roślina azotowa o bardzo dużej masie zielonej). Proszę zauważyć, wystarczy w każdym gospodarstwie rolnym wysiać w klimacie polskim około 10 kwietnia w 1/3 gruntów rolnych facelię błękitną, która około 20 maja daje wspaniały miód najwyższej jakości. Do tego gospodarstwa należy kupić odpowiedniej wielkości pasiekę. Przez 2 miesiące średnio zbiera się z jednego hektara 500 kg miodu, a w hurtowej sprzedaży można uzyskać 25 złotych za kilogram. Około 20 lipca proszę dużą masę zieloną facelii pociąć kultywatorem, odpowiednio zwapnować i posiać grykę, z której około 25 sierpnia zbiera się miód. Następnie około 5 września zbiera się nasiona gryki. Facelia poprzez bardzo dużą masę wzrostu starannie tłumi perz, miotłę i wszelkie dwulistne, nie trzeba herbicydów. W okresie między 20 września a 1 października wysiewamy na bogatej florze bakteryjnej z odpowiednio dozowanym wapnem (Ph gleby) i innymi dodatkami koniecznych minerałów siejemy zboże ozime, które daje przy takim nawożeniu o 1/6 większe i zdrowe plony bez chemii i pestycydów. Sprawdzone w praktyce na glebie IVB klasy. W bilansie rocznym rolnik ze średniej klasy gleby łącznie może zarobić z produkcji ekologicznej nawet 20 tysięcy złotych z 1 hektara. Wprowadzona flora bakteryjna może być powtórzona raz na 3 lata. Odliczając wszelkie wydatki rolnik może na czysto zarobić minimum 15 tysięcy złotych z produkcji ekologicznej z jednego hektara. Proszę przeliczyć przez powierzchnię intensywnej w/w produkcji rolnej to małe gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha przy średniej klasie gleby w cyklu rocznym może dać około 200.000 złotych. Polskie rolnictwo będzie światowym potentatem wspaniałego miodu i wzorem zdrowego zboża oraz warzyw i owoców.
  Drugi problem. Szanowni Rolnicy, żądajcie od Ministra Rolnictwa, Ministra Ochrony Środowiska, Ministra Infrastruktury, żeby sprawili podjęcie działań na rzecz produkcji traktorów zasilanych gazem z małej cysterny dostarczonej do gospodarstwa rolnego, gdzie można zabezpieczyć ogrzewanie i tankowanie w sezonie traktorów i kombajnów, których cała praca spalinowa będzie pracowała na przetwornicę prądową. Wówczas wszystkie narzędzia także z technologią gleby będą sterowane i napędzane prądem elektrycznym, bez straty pozyskanej energii na mechaniczne przekładnie i transmisje. Wówczas będzie łatwiejsze sterowanie i wyższa sprawniejsza eksploatacja ekonomiczna i ekologiczna wydajność maszyn rolniczych, dłuższa żywotność i łatwiejsza, tańsza konserwacja. A w przypadku wyłączenia dostawy prądu elektrycznego z powodu ekstremalności klimatu, b. silnych huraganowych wiatrów traktor z przetwornicą prądową może na wolnych obrotach zasilić kilka gospodarstw rolnych przy awarii dostawy prądu z sieci państwowej poprzez lokalną instalację prostej podziemnej sieci ukrytej 500 mm pod ziemią. Proszę pamiętać, że np. Traktor o mocy 300 KM może produkować 100 KWAT prądu elektrycznego, która w technologii uprawy gleby (orka) może potroić wydajność pracy. Bardzo proszę decydentów o kontakt z autorem pragmatycznych rozwiązań ekologicznych w rolnictwie. Mam gotowy program automatycznego sterowania wykonywaniu głównych prac w technologii gleby i pielęgnacji upraw bez nawozów chemicznych, herbicydów i pestycydów, a kierowca będzie pełnił tylko funkcję asekuracyjno/kontrolną.

  Trzeci problem: Lokalne oczyszczalnie gnojowicy z fermy hodowlanej i ścieków z gospodarstwa domowego, to bardzo prosta inwestycja w cenie około 50.000 złotych. Należy zbudować silos betonowy w gruncie ziemi o wymiarach: głębokość 1.80 m, długość 7 m, szerokość 2.5 m oraz zbiornik na powierzchni ziemi na oczyszczoną wodę 2-3 klasy czystości. Opodal 50 m od budynku mieszkalnego przy gospodarstwach na powierzchni gruntu trzeba pobudować zbiornik o wymiarach 10×10 i wysokość 1 m. Gminne hale do utylizacji dżdżownicami i bakteriami także dotleniającymi glebę, przyjmują własnym transportem kontenery z zanieczyszczoną gnojowicą od gospodarstwa i utylizują zanieczyszczoną słomę na instalacji odbierającej gaz metan i po kilku miesiącach utylizacji rozwożą rozrzutnikiem znakomite wzbogacenie gleby żywą próchnicą na grunty rolne gospodarza za jakąś odpłatność.

  Czwarty problem: Szanowni Rolnicy wszędzie tam, gdzie płyną lokalnie małe cieki, rzeki z zastawkami. Proponuję rewitalizację zastawek z samoczynną regulacja spiętrzenia wody regulowaną stanem zagrożenia suszą i powodzią w rzeczce do wysokości 70 cm. Zastawki instaluje się na rzeczkach Mazowsza około 600-700 metrów jedna od drugiej. Takie jest warunkowanie cofki wody w małej rzece. Należy także pobudować koparką mojego projektu przy małych ciekach/rzeczkach kilka zbiorników retencyjnych o powierzchni od 0,5 ha na głębokość 2 metrów. A większe zbiorniki o powierzchni 7 ha na głębokość 3-4 metrów. Oczywiście większe zbiorniki retencyjne powinny być wykonane na wzniesieniach gruntów rolnych gdzie z reguły jest V i VI klasa gleby odległe nawet 2-3 km od rzeczki. Ziemi nie należy wywozić, lecz rozplantować wokół zbiornika retencyjnego a przy większych zbiornikach nasadzić las mieszany na 100 metrów jako ostoję dla zwierzyny dzikiej z zakazem polowania. Te grunty rolne pod zbiornikami retencyjnymi proszę zwolnić z podatku gruntowego i pomóc rolnikowi także w zorganizowaniu agroturystyki. Ze zbiorników retencyjnych 1/3 wody należy stworzyć automatyczny mechanizm spuszczania wody do rzeczki dla utrzymania żeglowności sukcesywnie w okresach suszy. Należy spuszczać automatycznie wodę do rzeczki dla zachowania koniecznego poziomu wody w większych rzekach w celu zapobiegania suszy i w bezpiecznym utrzymaniu żeglowności Elektrycznej Komunikacji Wodnej na większych rzekach o szerokości już od 15 metrów. Przy proponowanym systemie gospodarki wodnej duże rzeki w Polsce, np. Wisłę można uregulować w wahaniach poziomu wody nawet przy intensywnych i przewlekłych opadach na stałe do 2 metrów.
  Piąty problem. Budowa Elektrycznej Komunikacji Wodnej, gdzie trakcja elektryczna jest zainstalowana na pontonach nałożonych na masztach, które są zabetonowane do dwóch metrów w dnie rzeki. Pojazdy, tramwaje wodne mogą pływać z prędkością 20 – 30 km/h, służę bardzo starannym projektem wykonawczym dla komunikacji pasażerskiej i towarowej. Tam, gdzie są progi wodne EKW omija te utrudnienia drogą tartanową na lądzie. Wszelkie cieki wodne i rzeki stanowią własność państwa to sprawi najtańszą komunikację i transport, nie trzeba wykupywać gruntów. Nawet, kiedy przyjdą warunki zimowe mróz/zaspy to EKW ma takiej konstrukcji napęd w całej powierzchni dennika, który może bardzo sprawnie poruszać się z prostą likwidacją zasp śnieżnych. Zasilanie elektryczne EKW będzie pozyskane z siłowni elektrycznych zainstalowanych równolegle do rzeczki przy zastawkach wodnych w rurowych siłowych z PCV o średnicy 1000 mm z różnicą spadku rury wypełnione wodą przy 12 metrach długości z różnicą spadku rury o 700 mm niżej przy ujściu wody do rzeczki. Siłownie w bocznicach są zasypane ziemią, co przy mrozie uniemożliwia zamarzanie wody w siłowni. Siłownie przy zastawkach mogą przy wyższym poziomie wody dać 30 KWAT prądu a przy systemie na konstrukcji katamaranu nawet 60 KWAT prądu stałego, zakotwiczone w dnie rzeki napędzane nurtem wody w rzece. Uwaga! Wszystkie elementy siłowni między kadłubami katamaranu są przykryte pokładem termoizolacyjnym. Cały pokład między kadłubami małych siłowni pokryty jest fotowoltaniką, która daje przy sprzyjających warunkach światła dziennego 6-10 KWAT prądu w zależności od wielkości. Natomiast przy elektrowni na dużym katamaranie i typu siłowni katamaranie można w sprzyjającym sezonie otrzymać uzyskać 20 KWAT. Kadłuby siłowni katamaranu mogą być przystosowane technicznie na mieszkania dla ludzi, którzy lubią mieszkać w takich warunkach blisko brzegu (np. w Holandii). Uwaga! W odległości około 400 metrów od brzegu morskiego za drugą mielizną od brzegu morza można by w przyszłości zakotwiczyć co 60 metrów jeden od drugiego duże podobne katamarany, które miałyby trzy siłownie: jedna zasilana falą morską, druga na mechanizmie zębatki karuzelowej napędzana wiatrem i trzecia fotowoltaniczna, znakomicie chroniłaby brzeg morski przed falą sztormową/huraganową a jednocześnie małe siłownie produkowałyby optymalnie około 120 KWAT prądu elektrycznego. Wówczas przy skutecznej osłonie przed groźną falą takie uwarunkowanie komunikacyjne pozwoliłoby uruchomić Elektryczną Komunikację Wodną od Świnoujścia do Elbląga. Kolejna wartość dodana w postaci dywersyfikacji produkcji prądu elektrycznego zagwarantowałaby całkowite bezpieczeństwo w dostawie czystej ekologicznie produkcji prądu elektrycznego na całym terytorium Polski. Również rozwiązany byłby problem bezrobocia, mieszkań i tanich wakacji nad morzem. W przyszłości ten rodzaj produkcji energii elektrycznej, komunikacji, osłony brzegu morskiego i mieszkań mógłby stać się specjalnością eksportową Polski. Opisane cele można osiągnąć za pieniądze z rezygnacji gigantycznej inwestycji jakim jest planowanie budowy elektrowni atomowej.
  Szusty problem. Posiadam projekt siłowni latawca w bardzo lekkiej skrzyni na linie zakotwiczonej w bębnie na ziemi, wynoszonego dronami do góry. Początkowe utrzymanie w poziomie pracy siłowni latawca skrzyniowego utrzymują poziomice okrągłe sterująć dronami. Gdy zaczyna wiać wiatr powyżej 3 stopni w skali Beauforta na wysokość 50-70 metrów drony wyłączają swoją ciągłość pracy stabilizacyjnej i chowają w spec. komorach. Kiedy nastąpi jakaś potrzeba stabilizacji to odpowiedni dron wykonuje automatycznie właściwej krótkotrwałej stabilizacji. Kiedy wiatr ustaje wówczas drony sprowadzają siłownię latawca bezpiecznie na ziemię.
  Siódmy problem. Posiadam bardzo proste i tanie rozwiązanie biologicznej oczyszczalni wody w jeziorach. W/OPISANE PROJEKTY MOGĄ STAĆ SIĘ SPECJALNOŚCIĄ POLSKI DLA EKOLOGII I KLIMATU ŚWIATOWEGO.
  Wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand tam znajdziesz wynalazki dla dobra Polski.

  Z wyrazami szacunku dla codziennej troski dla ekologii, klimatu i ułatwienia egzystencji życia zbiorowego, Ferdynand Barbasiewicz, autor metody klawiterapii i e-książki: EDEN XXI WIEKU (ekologia i klimat).

  Kontakt z autorem w/opisanych projektów: telefon 227298053 i e-mail: centrum@klawiterapia.com .

  Polaka Partia Profilaktyki Zdrowotnej jest jedynym prostym lekarstwem z gotowością bieżącego reagowania na uzdrowienie DROGI ROZWOJU społeczeństwa polskiego, ekologii i klimatu w zdrowej egzystencji. W nadziei oczekiwań, – Ferdynand Barbasiewicz, autor metody klawiterapii i e-książki: EDEN XXI WIEKU.

  CO UCZYNIĆ, ŻEBY STWORZYĆ WARUNKI OBIEKTYWNEGO WYBORU NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO PARLAMENTU, SENATU, NA MINISTRÓW, WOJEWODÓW, SĘDZIÓW, Profesorów, Dowódców wojskowych, ITD. TAKŻE W SAMORZĄDACH ORAZ UZYSKAĆ WYRAŹNE PRZYSPIESZENIE ROZWOJU POLSKI. DOTYCZY TAKŻE UNII EUROPEJSKIEJ?
  Ferdynand Barbasiewicz, autor propozycji, POLAND.
  Polityka kadrowa KAŻDEGO PAŃSTWA NA ŚWIECIE w odniesieniu do kandydatów na posłów oraz kandydatów na wysokie funkcje kierownicze i przedstawicielskie wymaga koniecznej wstępnej selekcji psychologicznej. Nie powinno się dopuszczać ludzi niekompetentnych, z zaburzeniami osobowości mających ukrytą potrzebę dominowania, robienia zła innym, neurotyków – różnych dewiantów, z zaburzeniami emocjonalnymi dwubiegunowymi, przewlekle chorych, ludzi którzy nie potrafią uczciwie sobie radzić w codziennym życiu. Można dobrać i dostosować narzędzia pomiaru w/w zaburzeń w obiektywnej selekcji psychologicznej kandydatów najbardziej obiektywnie wartościowych.
  Proponuję opracować swoistą szok listę skwantyfikowanych statystycznie rachunkiem prawdopodobieństwa zalet i wad rejonu wyborczego lub problemu krajowego, lokalnego z którego szukamy kandydatów na posła czy w odniesieniu do funkcji ministra, wojewody, prezydenta miasta, starosty lub burmistrza, wójta, dyrektora, prezesa, czy do sytuacji zadaniowych, itp. Zapraszamy np. 30 kandydatów bez względu na orientację polityczną i w ściśle określonym czasie, np. 2-3 godziny dla wszystkich ma zadanie w laptopie ułożyć program działania dla kandydata na posła np. z rejonu Pruszkowa, lub tp. koherentny z właściwym budżetem, który wnosi zarazem realne wartości innowacyjne. Po wyznaczonym czasie psycholog prowadzący badania wyłącza program badania kandydatów i automatycznie wyświetla na laptopie i tablicy ekranu obiektywny wynik badania 0-1. Następnie pięciu kandydatów z najlepszymi wynikami, których poddajemy badaniu testem na styl kierowania. Przecież realizację programu na 4 czy 5 lat będzie wykonywał za pośrednictwem zespołu specjalistów. Trzecie badanie wykonuje się na określenie stanu zdrowia. – nie należy dopuszczać nawet zdolnych kandydatów z wyraźną niewydolnością zdrowotną (mogą pełnić funkcję doradczą). TAK WYSELEKCJONOWANIE 3 KANDYDATÓW ZGŁASZAMY NA LISTĘ WYBORCZĄ, Tuż po wyborach wprowadzamy obowiązkowe szkolenie psychologiczne techniki rozwiązywania sporów/konfliktów oraz negocjacji. – Tak jak stosuje się w wielkiej polityce na Uniwersytecie Harvard ale w mniejszym wymiarze programowym.
  Szanowni Rodacy wyborcy i polityczni decydenci, proponowane wprowadzenie wstępnej selekcji i badań kandydatów przyniesie dla dobra Polski i polityki międzynarodowej same korzyści. To jest bardzo uczciwa droga do przyśpieszonego dobrobytu Polski i Unii Europejskiej także w relacjach międzynarodowych. Taka propozycja w realizacji wyraźnie poprawi dobrobyt i kondycję psychologiczną, zdrowotną i egzystencji społeczeństwa. Tylko tak sprawdzeni kandydaci powinni samodzielnie dysponować wszelkimi decyzjami dla dobra regionu i Polski. Naszym prawem jako SUWERENA jest być reprezentowanym i rządzonym przez najmądrzejszych, najszlachetniejszych reprezentantów na różnych urzędach, przedstawicielskich, administracyjnych centralnych i w samorządach.
  Z wyrazami szacunku dla obiektywnej mądrości I UCZCIWOŚCI ludzkiej, — Ferdynand Barbasiewicz , autor metody klawiterapii i EDENU XXI WIEKU.
  Proszę o liczne rozpowszechnianie proponowanej polityki selekcji kadrowej.

  ZAPOBIEGANIE GRYPIE Z ODBUDOWĄ ODPORNOŚCI IMMUNOLOGICZNEJ, sepsa.
  Ferdynand Barbasiewicz, autor
  Szanowni Przyjaciele, w ksiązce Klawiterapia na str. 260 jest algorytm. 1.9 zapobieganie grypie, szukaj punktów w Atlasie klawiterapii. Na tej samej stronie jest algorytm 1.10 odbudowania odporności przeciwko wirusowi grypy. – Co należy uczynić przed zabiegiem algorytmu na grypę? Proszę odstresować na głowie PaM-3, który znosi napięcia korowe i GRT-15 w linii pośrodkowej pod podstawą czaszki likwiduje napięcia ośrodkowe i GRT-!4 znosi traumę nerwowo-mięśniową patrz Atlas klawiterapii; spożyć kanapkę posmarowaną utartym z jednego ząbka czosnkiem i powtórzyć wieczorem przez kilka dni; znieść zaburzenia I płata przysadki mózgowej (RNA); odtruć płuca Pm- 13, otruć wątrobę Pm-47, wydalić metale ciężkie ST-13 w środku pachwiny, odbudować odporność immunologiczną oraz 2 x dziennie wykonywać ćwiczenia klawiterapii. Wówczas wystarczy WYKONAĆ algorytm zapobieganie grypie PRZEZ KILKA DNI, AŻ DO WYCISZENIA PROJEKCJI BÓLU I PIECZENIA PUNKTÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH. To jest WELKI DAR UNIWERSALNEJ MADROŚCI NATURY DLA CZŁOWIEKA. Więcej informacji jest w najnowszej edycji książkowej Klawiterapii w 3 tomach, proszę stosować w/w algorytmy około 20 września i około 20 lutego to są okresy pewnych przesileń organizmów ludzkich. Uwaga! Szczepionki nie są badane na poziomie molekularnym i tym samym nie powinny być stosowane. Zalecenia metody klawiterapii w odbudowie odporności immunologicznej były wielokrotnie sprawdzane w warunkach klinicznych.

  Witam wspaniałych Przyjaciół NATURALNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, wielokrotnie pisałem że szczpionki nie są badane na poziomie molekularnym w relacji enzymatyczno-morfologicznej sub komórkowej. Ja również miewam kłopoty z FB. Z powyższego wynika pilna potrzeba powołania Partii Profilaktyki Zdrowotnej, która miałaby wpływ na desygnację kandydatów na Ministra: Zdrowia, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Energetyki, Infrastruktury, Gospodarki Morskiej i bardzo licznej małej retencji wody nie zasolonej z rzek na wszelkich wzniesieniach, gdzie z reguły jest najmniej żyzna V i VI klasa gleby. w zapobieganiu powodzi i suszy z budową najtańszej ekologicznej Elektrycznej Komunikacji Wodnej. Od wielu lat propaguje ten starannie dopracowany projekt społeczno-ekologiczny z ochroną morza bałtyckiego. Oczyszczenie ekologiczne poprzez proste filtry ze słomy z wapnem magnezowym wody z zatrutych chemią rolniczą jezior i wszelkich zbiorników retencyjnych. Ale spotykam się z negacją nawet szanowanego Jerzego Zięby, któremu 7 października 2018 roku na konferencji w Poznaniu zaproponowałem kierowanie tym wartościowym ruchem społecznym. Wówczas była powszechna i emocjonalna aklamacja około 1000 uczestników tego wydarzenia. Szanowny Jerzy Zięba, ten profilaktyczny zdrowotno-ekologiczny ruch społeczny jest nie tylko w Polsce bardzo potrzebny. Gorąco namawiam o podjęcie działań w tym kierunku. W innym razie i Twoje usta będą publicznie zakneblowane. I co wówczas uczynisz? Z wyrazami szacunku zatroskany 84 letni Ferdynand Barbasiewicz, autor metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii, nie inwazyjna i e-książki: EDEN XXI WIEKU, PRAKSEOLOGICZNY, PROSTY I TANII DAR OD UNIWERSALNEJ MĄDROŚCI NATURY – BOGA, – PRZYWRÓCENIE CZYSTEJ EKOLOGII I KLIMATU DLA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, W ZDROWYM ŻYCIU NA ZAGROŻONEJ ZIEMI.

  Łączę pozdrowienia, – Ferdynand Barbasiewicz, autor metody molekularnej biocybernetycznej klawiterapii i e-książki: EDEN XXI WIEKU (ekologia i klimat).

  CZYTAJ LICZNE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE AUTORA METODY KLAWITERAPII W: polskiej prasie, radio i telewizji wielokrotnie były publikacje, reportaże i filmy, wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand. Wpisz w Google: http://www.instytutklawiterapii.com tam na prawym marginesie jest logo YT 8 minut film, gdzie Prezydium ZG. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wypowiada swoją opinię o monitorowaniu skuteczności metody klawiterapii od lat 80 – tych XX wieku w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Na tej stronie e-mail jest informacja o spotkaniach autorskich nowej edycji książkowj Klawiterapii w 3 tomach z dowodami klinicznymi w czasie 8 godzin, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE w Otrębusach przy ul Świerkowej 2, gdzie dr Ferdynand Barbasiewicz wskazuje jak dobierać algorytmy biocybernetyczne do diagnoz lekarskich. Po przerwie obiadowej Dr Ferdynand Barbasiewicz dokonuje publicznie diagnozy oglądowej związanej z jego odkryciami klinicznymi w odczytywaniu neuropatii i polineuropatii oraz odczytywania na powierzchni skóry glejaków neuronów z przerzutami w najwcześniejszym diagnozowaniu nowotworów złośliwych na poziomie patomorfologicznym. A także jak likwidować neuropatię i glejaki neuronów bez leków w kilka dni. Więcej informacji z dowodami klinicznymi znajdziesz w języku angielskim w niżej zamieszczonych publikacjach:
  Tygodnik Głos Polski artykuł: KLAWITERAPIA z dnia 11-18 maja 2010 roku (Kanada i USA).
  Read the International Clinical Pathology Journal: ICPJL-02-00041 and ICPJL-02-00042 (June 2016), and ICPJL-16-0P-162, and ICPJL-os-163 (July 2016); ICPJ 16-CON-170; ICPJL-16-CON-171, molecular method in the biocybernetic clavitherapy, non invasive, Ferdynand Barbasiewicz, author.
  Read the manuscript cancer in Current Trends in Biomedical, Engineering & Biosciences(CTBEB), Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz.
  3D Biomaterials Journal. F. Barbasiewicz
  Integrative Clinical Medicine Journal, F. Barbasiewicz
  Prof. Kazuhisa Bessho University Kyoto Library publish, Ferdynand Barbasiewicz
  Kanadyjski Internet Naukowy, publikacje Ferdynand Barbasiewicz
  EC Proteomies and Bioinformatics, Ferdynand Barbasiewicz
  Wpisz w Google: Clavitherapy.
  Microbiology Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz
  International Journal of Medical Science and Clinical invention
  IJMSCI ISSN (Online): 2348-991X : (Print): 2454-9576, IJMSCI Index Copernicus Value for: ( 2016 ) 77.02 (?). – Ferdynand Barbasiewicz.
  LOJ Medical Sciences (LOJMS) USA, Ferdynand Barbasieicz
  Journal of Pathology and Pathogenic Research, Barbasiewicz Ferdynand.
  International
  Journal of Medical Research and Studies (Int. J. Med. Res. & Std.), Ferdynand Barbasiewicz.
  Fortune Journal, Ferdynand Barbasiewicz. Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences (PRJFGS) ISSN 2638-6062, Ferdynand Barbasiewicz.
  We hereby inform you that we have published your article ANN-18-MRW-542 entitled “Molecular Method in the Biocybernetics Clavitherapy, Non Invasive, Neuropathic and Oncology” in Archives in Neurology & Neuroscience. Please acknowledge the following URL to access your article
  https://irispublishers.com/ann/index.php January 2019 Lancet, Centrum Klawiterapii.
  Wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand czytaj i oglądaj projekty innowacyjno-wynalazcze dla dobra Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *