W Roku Kościuszkowskim warto przypomnieć sobie postać pierwszego Naczelnika Polski. Reportaż przybliża osobę Tadeusza Kościuszki i jego znamienitą bitwę pod Racławicami.