Kozłowska, czyli niemiecko-ukraiński atak na Polskę

1

Bartosz Bekier.

Kozłowska nadaje w Berlinie! Histeryczne tony na wysłuchaniu w Bundestagu.

Wokół sprawy pani Kozłowskiej dzieją się rzeczy dziwne. Mamy do czynienia naszym zdaniem z niemiecką prowokacją polityczną, medialną, dyplomatyczną. Wpuszczenie pani Kozłowskiej na terytorium Niemiec po jej usunięciu przez polskie służby specjalne i polski rząd ze strefy Schengen to jest deklaracja polityczna ze strony Niemiec – Wojciech Biedroń

Bogatko o Ludmile Kozłowskiej w Niemczech: Niemieckie media milczą na ten temat. Nic nie wiadomo