Realia aparatu państwowego i polskiej służby zdrowia w dobie epidemii