Które książki warto spalić, a które warto czytać?

Temat pod tytułem „palenie książek” wciąż żyje, więc po raz kolejny wyjaśnienie jak jest!

Naszym katolickim obowiązkiem jest przypominanie ludziom, że każdego dnia powstają, są wydawane i promowane KSIĄŻKI ZŁE, których celem jest odciąganie nas od Boga. Które książki mogą być trucizną dla ducha, a które mogą uratować dusze?

Jeszcze o paleniu książek. Dopowiedzenie