Czy Romuald Rajs „Bury” był ludobójcą? Czy jest odpowiedzialny za czystki etniczne? Stanowcza odpowiedź Leszka Żebrowskiego. „Nie ma żadnych podstaw, żeby uważać go za mordercę!”