Leszek Żebrowski – kto naprawdę ratował Żydów!

4

W miejsce prawdziwych polskich elit wprowadziły się elity fałszywe. Jedną z takich postaci jest Irena Sendlerowa. Wrabiano nam, że Irena Sendlerowa była na „listach proskrypcyjnych” Narodowych Sił Zbrojnych. Takich list nigdy nie było! Nikt z PPR i z PZPR nie prześladował tej pani. Przeciwnie – ona była funkcjonariuszką Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej