Leszek Żebrowski o Adamie Michniku, przyjacielu „ludzi honoru” – Jaruzelskiego i Kiszczaka

Gorący przyjaciel „ludzi honoru”, czyli tow. tow. W. Jaruzelskiego i Cz. Kiszczaka, ich gorliwy obrońca w Polsce po 1989 r. Nakazywał nam bezwstydnie: „odp… się od Generała!”

Adam Michnik chce uchodzić za intelektualistę i erudytę i tak jest na ogół przedstawiany. Należał do czołowej piątki, która zafundowała nam „zmiany” po 1989 r. w Polsce. Obok Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, Bronisława Geremka oraz Jacka Kuronia tylko on formalnie nie należał do partii komunistycznej, ale onegdaj szczerze o sobie mówił, że do komunistów należał a „komunistyczna Polska to była moja Polska”. Co więcej, przyznawał się do związków z trockizmem. Okazywał niezwykłe „współczucie” dla włoskich terrorystów spod znaku Czerwonych Brygad. Aż dziw bierze, że do dziś nie ma prawdziwej biografii. A może to nie jest dziwne i tak ma być?

Podobne

Ostatnio poruszane tematy