Czym są, skąd się biorą i co robią tzw. „siły ustanowione”?


Są to na ogół instytucje poza i ponad jakąkolwiek kontrolą, uzurpujące sobie prawo decydowania o życiu społeczności i całych narodów.
Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, czym są i jak potężną rolę w naszym zbiorowym, ale również prywatnym życiu odgrywają tzw. siły ustanowione. To instytucje, fundacje, organizacje, które pod pozorem pożytecznej działalności wpływają na naszą świadomość, zniekształcając ją każdego dnia. Jakie są tego skutki? To można zrozumieć, obserwując kraje, gdzie to rozpoczęło się znacznie wcześniej i do czego tam doprowadziło.