Leszek Żebrowski: „ŻYDOKOMUNA – mit, czy rzeczywistość?”

W II RP, po wojnie polsko-bolszewickiej, gdy komuniści byli w konspiracji, termin ten był czymś całkowicie naturalnym.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy