Liberalizm jest próbą odpowiedzi na bardzo ważne pytanie!

Stanisław Michalkiewicz wyjaśnia, że mylny jest odbiór okresu rządów Platformy Obywatelskiej (i rządów je poprzedzających) jako czasu prowadzenia polityki neoliberalnej gospodarczo

Podobne