Przegląd Prasy: WO, Newsweek i Tygodnik Solidarność