Autorytet moralny wszech czasów podąża drogą tolerancji ludowej

http://www.youtube.com/watch?v=Y6iohAbSjxs