Marcin Zieliński głosi herezje. Musimy reagować mocno i zdecydowanie!

20

Stanisław Krajski wypowiada się na temat charyzmatyka Marcina Zielińskiego, który niedawno wystąpił w programie TVP „Pytanie na śniadania”.

Uważa, że głosi herezje, nie działa zgodnie z prawem kanonicznym i nie jest uzdrowicielem, bo nie ma na to żadnych dowodów, a jednocześnie jest promowany przez znaczących kapłanów, m.in. arcybiskupa Rysia. Stanisław Krajski uważa, że obowiązkiem katolików jest mocna i zdecydowana reakcja na jego praktyki.

Marcin Zieliński pomija hierarchię, którą ustanowił sam Jezus Chrystus