Jakub Zgierski.

UJ zmienia się w szkołę ideologii?
Prof. Ryszard Legutko